Creative Commons

Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić 
tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – 
przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego.
Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – 
swobód i ograniczeń. 
Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się 
swoją twórczością z innymi. 
W ciągu dziesięciu lat działalności Creative Commons zbudowała silną pozycję na świecie 
poprzez intensywną promocję twórczości oraz tworzenie warunków legalnego dostępu 
do dóbr kultury.